سفارش تبلیغ

گوشی سه سیم کارته با تلویزیون
شبکه حدیث
فریب شیطان زینت می دهد و به طمع می اندازد . [امام علی علیه السلام]